شرایط استفاده

وب سایت «ضیافت نوزده روزه» به صورت داوطلبانه و توسط تعدادی از افراد بهائی مدیریت می شود و از سایت های رسمی جامعه بهائی نیست.

برنامه های تهیه شده در سایت می توانند با رعایت شرایط زیر بدون کسب اجازه مورد استفاده قرار گیرند:

• برنامه ها می توانند آزادانه پرینت شوند و در جلسات ضیافت مورد استفاده قرار گیرند. برای استفاده از برنامه ها نیاز به کسب اجازه قبلی و کتبی نیست.

• استفاده از برنامه ها (از جمله در ارتباط با یا در حمایت از هر گونه محصول، عقیده و آرمان) نباید به شکلی باشد که نیت منبع اصلی را تحریف نماید یا با آن در تضاد قرار گیرد.

• «سایت ضیافت نوزده روز و مدیریت آن»، در قبال هر گونه خسارت و ضرر و زیان مستقیم، تصادفی، تبعی، غیر‌مستقیم و یا کیفری که احتمال دارد بر اثر دسترسی به محتوای این وب سایت و یا استفاده از آن حاصل شود، مسئولیتی ندارد و پاسخگوی هیچ فرد و یا سازمانی نخواهد بود.

این شرایط می‌تواند در هر زمان بدون اطلاع قبلی مورد بازنگری قرار گیرد.