کتاب لزوم دین

در پشت جلد این کتاب چنین آمده است:

«جزوۀ حاضركه پیشكش به خوانندگان گرامی وعلی الخصوص هموطنان عزیزایرانی می گردد،به ضرورت ارتباط همیشگی بشرباخدا ازطریق ادیان حقیقی استمرارچنین ارتباطی بخصوص دراین عصربحرانی، می پردازد.
دیانت بهائی كه به وسیلۀ حضرت بهاءالله آورده شده وجدیدترین حلقۀ ارتباطی انسان با خدای مهربان است، علاوه برارائۀ بینشی بدیع نسبت به تاریخ گذشتۀ زندگی بشر، راه آیندۀ اورانیزروشن می سازد.
نویسنده سعى نموده حول محوراصلى، تاریخچۀ مختصرى ازآئین بهائى وموقف وموقعیت فعلى آن درجهان را تقدیم خوانندگان عزیزنماید وضمن آن به ارائۀ بعضى دلایل واطلاعات وآمارنیزدراثبات حقانیت آن بپردازد. امید كه این مختصر آغازى باشد براى تحقیقات بیشتر خوانندگان عزیز دراین خصوص.»

لزوم دین864.76 کیلوبایت
دسته بندی