مجموعه معرفی سایت های بهائی ویرایش دوم

دیانت بهائی، آئینی است نو ظهور که متجاوز از یکصد و شصت سال از آغاز آن می گذرد. در این زمان کوتاه به موفقیت هایی دست یافت، که نظیر و مثل آن در تاریخ ادیان آسمانی مشاهده نشده است. این آئین با شتابی قابل ملاحظه در پهنه گیتی منتشر شد و به اکثر ممالک عالم راه یافت. ظهور و نشو و نمای این آئین با رشد و توسعه گسترده در صنعت و نوآوری همراه بود به طوری که این گسترش در دانش و فناوری که از خصوصیات این دور عظیم است وسایل لازم برای ترقی و توسعه هر چه سریعتر این آئین را فراهم آورد.

یکی از پدیده هایی که به سرعت عالم را تحت تاثیر حیرت آور خود قرار داد، ظهور شبکه جهانی اینترنت بود. این فناوری به زودی توسط بهائیان برای انتشار و معرفی تعالیم محبت محور بهائی مورد استفاده قرار گرفت. سالهای اخیر شاهد رشد روز افزون سایت های بهائی به خصوص سایت های فارسی زبان بوده است. از این رو شبکه توسعه دهندگان بهائی بر آن شد تا از طریق وب سایت خود (وب سایت پروژه های بهائی) و در راستای اهداف خود در حمایت و توسعه فعالیت های بهائیان در بخش نرم افزاری و اینترنتی، به معرفی سایت های بهائی معتبر و آشنا ساختن هر چه بیشتر کاربران اینترنت با آنها بپردازد. برای تحقق این منظور، معرفی سایت های بهائی تهیه شد و صفحات مستقلی در سایت برای آنها ایجاد گردید و در خبرنامه های عمومی به اعضای سایت نیز اعلان شدند. همچنین تصمیم گرفته شد که مجموعه ای الکترونیکی برای انتشار وسیعتر معرفی سایت ها تهیه شود. هم اکنون ویرایش دوم این مجموعه اماده انتشار شده است که می توانید از زیر دریافت کنید.

دسته بندی