ساعات طلوع و غروب خورشید در ماه صیام

ساعات طلوع و غروب در ماه صیام برای 5 شهر ایران را می توانید از لینک های زیر دانلود نمائید

اصفهان886.09 کیلوبایت
سمنان بایت
مشهد881.57 کیلوبایت
طهران883.82 کیلوبایت
شیراز878.42 کیلوبایت
دسته بندی