پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ 5 دسامبر 2013

ترجمه ای از
پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان
(از مرکز جهانی بهائی)

5 December 2013.pdf52.94 کیلوبایت