نامۀ دارالانشاء بیت العدل اعظم الهی مورخ 26 نوامبر 2013

ترجمه ای از
نامۀ دارالانشاء بیت العدل اعظم الهی خطاب به
محفل روحانی ملّی ایالات متّحدۀ امریکا
(از: مرکز جهانی بهائی)

۲۶ نوامبر ۲۰۱۳
ارسال از طریق الکترونیکی
محفل روحانی ملّی ایالات متّحدۀ امریکا
دوستان عزیز و محبوب،

بیت العدل اعظم الهی از طریق مراسله ای که توسّط منشی محفل شما ارسال گردیده اطّلاع حاصل نموده اند که نامه ای الکترونیکی به زبان فارسی با مندرجات مشکوک و سبکی که آن را نوشتۀ یک فرد بهائی جلوه می دهد، دربین اعضای جامعه در گردش است، نامه ای که ظاهراً انتقادی بر محتوای سخنرانی یکی از احبّای مجرّب است که در اواسط سال جاری در کنفرانس انجمن دوست داران فرهنگ ایرانی در شیکاگو ایراد شده است.
مقرّر فرمودند مطالب زیر ابلاغ گردد.

قطع نظر از موضوع مورد بحثِ آن، نامۀ مزبور با اظهار تلویحی اینکه بیت العدل اعظم به نحوی از تعالیم الهی به خصوص در مورد عدم مداخله در سیاست، عدول نموده اند تلاشی است مزوّرانه برای تضعیف وحدت جامعه و تزلزل اعتماد و ایمان احبّای عزیز به معهد اعلی. استدلالات پوچ و بی اساسی که در این نامه دربارۀ بیت العدل اعظم مطرح شده، کالای آشنایی است که دشمنان امرالله در ایران طیّ دهه های متمادی به دست فروشی آن اشتغال داشته اند. نکات ظاهرفریب نامه در نظر هر فرد بهائیِ بصیر، به وضوح اقدامی برای ترویج گفتگوهایی که با تمهیدات عهد و میثاق الهی کاملاً مغایر و متضاد می باشد. آیین حضرت بهاءالله البتّه از صدمات چنین دسیسه هایی برای کاشتن بذر انشقاق دربین پیروانش مصون و محفوظ است، دسیسه هایی که مآلاً همان سرنوشت نافرجام حملات گذشته بر امر الهی را خواهد داشت. در مورد اصول عدم دخالت در سیاست و احتراز قاطع از هر گونه شائبۀ توطئه و فساد، چه لفظی و چه عملی- که از جمله اصول بنیادین بهائی است- همان طور که مستحضرید بیت العدل اعظم در پیام مورّخ ۲ مارس ۲۰۱۳ خود خطاب به احبّای عزیز ایران این مسائل را کاملاً تشریح نموده اند. مطالعۀ دقیق آن پیام به احبّای الهی در همه جا توصیه می گردد.

با تقدیم تحیّات
دارالانشاء بیت العدل اعظم

رونوشت: دارالتّبلیغ بین المللی
هیئت مشاورین قارّه ای امریکا
مشاورین ارجمند

26 November 2013.pdf38.87 کیلوبایت